Tijdens de winter 1980-81 werden waarnemingen verricht bij lijstersmidsen. Een gedeelte van deze waarnemingen werd reeds gepubliceerd in ’Het Vogeljaar’ 1981: 64-67. Tot op heden beschikken we reeds over niet minder dan 3637 prooiresten (tabel 1), in onze vorige publicatie werden slechts 1755 slakken besproken.