Op de vergadering van het algemeen bestuur van SOVON/COV op 28 februari 1981 is het project van de Landelijke Werkgroep Stootvogeltellingen als B-project geadopteerd. Dit houdt in dat de zeggenschap nu bij SOVON/COV berust. De werkgroep is van plan met ingang van komende winter de gegevens in de databank van het Staatsbosbeheer te brengen. De voornaamste redenen hiervoor zijn van practische aard: de gegevens worden beter bewaard en zijn gemakkelijker te bewerken.