Alle steltlopersoorten van het hele Noordelijke halfrond worden in dit grondige werk behandeld. Aangehouden is de volgorde van professor dr. K.H. Voous 'List of Recent Holarctic Bird Species’. De regelmatige broedvogelsoorten van het behandelde gebied worden tot in de details besproken. Vooral ook de uitgebreide gegevens over de geografische variatie en biometrische verschillen maken het boekje tot een waardevol naslagwerk. Er wordt gebruik gemaakt van de terminologie die in musea gebruikelijk is. Een uitgebreide inleiding zorgt ervoor dat men met het werken van het boek snel vertrouwd is. In de toelichting wordt nog eens duidelijk naar voren gebracht dat het meten van museum-materiaal en vers-dode vogels soms aanzienlijke verschillen kan opleveren. Museum-materiaal kan wel tot 3% krimpen. Aan het einde van de lange inleiding worden ook de algemener toepasbare leeftijdskenmerken van steltlopers behandeld. Jammer dat ook hier de litteratuurlijst geen titels bevat. Een ruimtebesparing die minder gewenst is.