Ten oosten van Leeuwarden ligt de opspuiting Camminghaburen (zie foto en kaart 1). Het is de voormalige Camminghapolder, een weilandengebied van ongeveer 220 ha, nu bestemd voor stadsuitbreiding van Leeuwarden. Het noordelijk deel wordt momenteel bebouwd. De eerste mensen wonen er al.