Sinds het begin van de tellingen is er nog nooit een jaar geweest, waarin zo weinig broedparen van de Ooievaars in ons land voorkwamen. Er waren vier bezette nesten in het broedseizoen. Hiervan vlogen 10 jongen uit. Denemarken telde 25 broedparen. Er was daar veel jongensterfte als gevolg van het slechte weer; 33 jongen werden er grootgebracht.