Tijdens haar bijeenkomst in 1979 heeft het European Ornithological Atlas Committee (EOAC) besloten een 4 jaar durend atlasproject voor broedvogels te gaan organiseren in Europa, waarmee zal worden begonnen in 1985. De bedoeling is dat alle Europese landen dan tegelijkertijd de inventarisatiewerkzaamheden uitvoeren, terwijl het EOAC zal zorgdragen voor de verwerking van de gegevens tot Europese verspreidingskaarten. Voor dat laatste zal een Europese coördinator worden aangesteld. De atlasblokken voor dit internationale project zullen een afmeting hebben van 50x50 km² maar het staat elk land vrij voor een kleinere blokafmeting te kiezen.