Op 7 juli 1981 bevonden G. Ragas en ondergetekende zich met vacantie in Zuidelijk Flevoland. Laat op de middag wilde ik de naar hun nesten vliegende Aalscholvers fotograferen, ter hoogte van ’Het Bovenwater’. Na een paar dia’s gemaakt te hebben viel mijn oog opeens op twee eenden, die vrij regelmatig onder water doken. Ik hield ze eerst voor Tafeleenden, maar omdat ik Tafeleenden nooit zo vaak had zien duiken, besloot ik toch maar om ze via mijn kijker te observeren.