In 'Het Vogeljaar’ 29(3): 104-143 maakt Van de Bergh melding van verschillende succesvolle broedgevallen van de Kluut in de uiterwaarden van de grote rivieren in de jaren 1979 en 1980. De vestiging van deze soort noemt hij een aanwinst, vergelijkbaar met de komst van de Bergeend in de jaren vijftig en zestig. Deze twee soorten zijn inderdaad aanwinsten voor het rivierengebied, als hun komst de bevestiging van een gewenste ontwikkeling zou aanduiden. Dit lijkt echter niet het geval te zijn.