Zoals de meeste fotografen, raakte de Japanner Saga in zijn ontwikkelingsjaren betrokken bij het zoeken naar boeiende onderwerpen. Na verscheidene jaren gezocht te hebben, hoorde hij van de Wilde Zwanen. Hun broedgebied ligt in Siberië en ieder jaar overwinteren ze in Japan. Gedurende de afgelopen 20 jaar zijn deze vogels zijn enige onderwerp geweest. Zijn hele leven wordt nu beheerst door de levensloop van de Wilde Zwanen. De grond in Siberië raakt in begin oktober bevroren en geweldige vluchten zwanen trekken dan naar Japan op zoek naar voedsel. Zij verspreiden zich langs de oostkust van Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan. Begin november verlaat Saga Tokio op zoek naar de zwanen. Zijn vrouw en twee zonen zorgen er voor, dat de twee theehuizen, die de familie bezit, goed worden beheerd.