Alle mogelijke slechte dingen worden van den ekster verteld: hij is valsch, wreed, diefachtig en rooft den heelen zomer lang eieren en jonge vogeltjes’ (Jac. P. Thijsse 1904). De mening die Thijsse (1904) in zijn nog steeds lezenswaardige boek ’Het Vogeljaar’ optekende over de wandaden die Eksters (Pica pica) zouden plegen ten opzichte van andere vogelsoorten hoort men ook nu nog steeds algemeen verkondigen, zowel door jagers en boeren als door natuurbeschermers. Als gevolg daarvan wordt de Ekster overal in ons land nog flink achter de broek gezeten, vooral in het broedseizoen.