In het Vogeljaar van augustus (nr. 29, 4, 1981) lazen wij een artikel van de hand van W.D. Denneman, getiteld: „De voedselkeuze van eksters in het Nederlandse duingebied”. Denneman doet daarin verslag van een onderzoek dat hij verricht heeft in het Noordhollandse Duinreservaat. Dat onderzoek bestond uit het observeren van foeragerende eksters en uit het onderzoeken van maaginhouden van eksters. Eksters blijken, volgens zijn waarnemingen, voornamelijk „scharrelend” te foerageren op grasvelden, open plekken begroeid met mos en op akkers. Ook werden eksters wel waargenomen bij koeievlaaien, paardehopen en kadavers.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

J. den Hollander. (1982). Commentaar van jacht-bioloog in ’De Nederlandse Jager’ op artikel over eksters in ’Het Vogeljaar’ Eksters en hun voedsel. Het Vogeljaar, 30(1), 36–37.