Helaas moest ik via een omweg vernemen dat in ’De Nederlandse Jager’ van 2 december 1981 bladzijden 809-810 een reactie op mijn artikel in ’Het Vogeljaar’ 29(4) stond. De schrijver, de jager-bioloog dr. J. den Hollander, heeft niet de moeite genomen mij hiervan in kennis te stellen. Gezien het feit dat zelfs de hoofd-redacteur van De Nederlandse Jager mij niet kon garanderen dat ik in de gelegenheid zou zijn in zijn blad op dit commentaar te reageren -hij verwees mij notabene naar de heer Den Hollander die als bioloog om advies gevraagd zou worden- zie ik mij genoodzaakt dit via deze weg te doen. Na lezing van het commentaar werd overigens wel duidelijk waarom niet in het blad, waarin de oorspronkelijke publicatie stond, gereageerd werd, wat toch gebruikelijk is. Om te beginnen wordt in dit commentaar een aantal pertinent onjuiste gegevens gebruikt.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

W.D. Denneman. (1982). Reactie van auteur op commentaar in ,De Nederlandse Jager’ over 'De voedselkeuze van de Ekster in het Nederlandse duingebied’. Het Vogeljaar, 30(1), 38–39.