Rond Kerstmis 1981 werden op de IJsseluiterwaarden tussen Wijhe en Kampen plotseling veel watervogels gezien, die met olie waren verontreinigd. Enkele dagen later werd ook op meerdere plaatsen stookolie op het water aangetroffen. Door de hoge stand van de IJssel kon de stookolie zich over een grote wateroppervlakte verspreiden. Mede ook door deze hoge stand van de IJssel waren meer watervogels dan normaal aanwezig.