Een twintigtal vogelwerkgroepen richtten in juni 1972 de Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland op met het doel tot een regionale Avifauna voor West-Nederland te komen. Gedurende 5 jaar werkten aan de realisatie van dit project ruim 350 onbetaalde en enkele tientallen betaalde inventarisatiemedewerkers mee. Op 10 november 1981 was het dan eindelijk zo ver dat in het Provinciehuis te ’s-Gravenhage, in het bijzijn van ruim honderd genodigden, het eerste exemplaar van het boek 'Randstad en broedvogels’ kon worden aangeboden aan de commissaris der koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk.