Op de landerijen van de boeren Huisman en Lok, gelegen aan de Kruising van de Steenwijkerwoldseweg en het Steenwijkerdiep, komt elk voorjaar een groepje vogelwachters uit Heerenveen om aldaar de nestbescherming te verzorgen. In 1981 ging een twee man tellende groep er voor de eerste maal heen op 13 april om alvast een begin te maken met de voorgenomen taak. De vogelbezetting was heel goed, maar de toestand van het land was, anders dan in voorgaande jaren, niet rooskleurig. Problemen met 5 ha grasland waren er niet, omdat aldaar geen ingrijpende landbewerking zou plaatsvinden. Met 28 ha bouwland daarentegen waren de moeilijkheden des te groter, want het hele gebied lag er nog bij, zoals het de vorige herfst was verlaten. Alle grond moest van a tot z worden bewerkt, terwijl er reeds talrijke legsels van de Kievit aanwezig waren.