Van een keurig omslagje voorzien zijn de eerste vier Onderzoeksmededelingen van de KNNV-Vogelwerkgroep Walcheren verschenen. Deze handzame geschriftjes (maat 15x21 cm) behandelen de ’Kerkuileninventarisatie 1976-1981’ door P.J.A. Corstiaans (nr..1. 1981, 7 bladzijden), ’Broedvogelinventarisatie ’Moesbos’ en ’Der Boede’ 1981’ (nr. 2-1981) door P.J.A. Corstiaans, ’Broedvogelinventarisatie 'Ter Hooge’ 1981’ (nr.3-1981, 4 bladzijden) en 'Bijzondere waarnemingen 1981’ (nr.4-1981) door H.P. Braam (2 bladzijden). De kerkuilenstand op Walcheren staat er weinig florissant bij. In 1980 werden vijf solitaire Kerkuilen op verschillende plaatsen gehoord, in 1981 werd één broedgeval vastgesteld.