Om een betere indruk te verkrijgen over de invasie van de Witbuikrotgans (Branta bernicla hrota) in de winter van 1981-1982, verzoekt ondergetekende om toezending van alle waarnemingen en vondsten gedurende de periode 1 september 1981 – 31 mei 1982 in Nederland en België. Men gelieve bij toezending datum, plaats, aantal, leeftijd, omstandigheden, waarnemer(s) en eventuele andere gegevens te vermelden. Iedereen zal worden beantwoord. Arnoud B. van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid.