Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel, 2e deel Inmiddels is reeds deel 2 verschenen (zie voor deel 1 'Het Vogeljaar 29(2): 67) van de serie werken die eigenlijk elke ornitholoog of vogelkundige bij zijn veld- en ringwerk of aan de schrijftafel tot betrekking van de herkenning en kenmerken zoals het ruiproces nodig heeft. In dit deel worden de kwikstaarten, piepers (Motacillidae) en de klauwieren (Laniidae) behandeld.