De beslissing om de Watersnip te bejagen is genomen na afweging van belangen. Een politieke beslissing dus. De juistheid ervan moet echter betwijfeld worden. Wie ermee te maken hebben zijn de jagers (plezierjagers), de vogelbeschermers, de ecologen, het ecosysteem, waarvan de Watersnip deel uitmaakt en ten slotte de Watersnippen zelf. Wat willen deze betrokkenen? De Watersnippen willen leven, hun ecosysteem wil ongestoord evolueren, de ecologen willen vaststellen of de soort in gevaar is, de vogelbeschermers willen de Watersnippen laten leven, terwijl de jagers die voor plezier willen schieten. Een politieke beslissing verlangt dat ieder het zijne krijgt. Maar krijgen ze dat?