Het is niet gemakkelijk aan iedereen duidelijk te maken wat wel en wat niet tot de milieuproblematiek behoort. Er wordt door allerlei groepen, goed bedoeld, vaak heel onoordeelkundig met zulke zaken omgesprongen. Daardoor is in toenemende mate een zekere argwaan en tegenzin tegen de behandeling van milieuzaken bemerkbaar, niet in het minst bij de hogere beleids- en bestuursinstanties bij wie bovendien vaak sprake is van duidelijke onkunde en onwil. Voeg daar aan toe dat de oplossing van milieuvragen vaak moeilijk, in ieder geval gecompliceerd is en dat de verhindering van een onherstelbaar verlies veelal geld kost, dan is het duidelijk dat in deze tijd van onverwachte, in ieder geval ongehoopte economische achteruitgang de milieuproblematiek bij velen weinig populair is geworden. Toch is dat een miskenning van de ernst van de zaak, zoals ik aan de hand van de Aalscholvers in de Oostvaardersplassen en hun huidige moeilijkheden met de viskwekerij van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) te Lelystad hoop duidelijk te maken.