In een steeds sneller tempo worden vogelsoorten in hun voortbestaan bedreigd door vernietiging, aantasting of verontrusting van hun leefmilieu, door de introductie van vreemde faunaelementen in geografische en oecologische eilandsituaties en door overbejaging of vervolging door de mens. Vogels, zoals de Rode Ibis (Eudocimus ruber), die niet alleen in een biotoop leven die door de mens gemakkelijk kan worden vernietigd, maar bovendien nog mooi en smakelijk zijn, zijn uiteraard extra kwetsbaar. Ter ondersteuning van de actie die het Actie-Comité Het Vogeljaar voert tegen de benutting van de Rode Ibis in Frans-Guyana voor de fabricage van kunstbloemen (zie Het Vogeljaar 30 (2) : 96-97) volgt hier een portret van dit pronkjuweel (”Words are wholly inadequate when it comes to describing the scarlet ibis in its native surroundings” Penard 1926) van tropisch Zuid-Amerika.