Op 26 april 1982 werd in een kraaienkooi onder Junne (gemeente Ommen) een Rode Wouw (Milvus milvus) gevangen en een week later op 2 mei zat er een Zwarte Wouw (Milvus migrans) in de zelfde vangkooi. Beide vogels heb ik gefotografeerd, geringd en vrijgelaten. Dit is de eerste maal dat beide soorten wouwen hier in de omgeving in een kraaienkooi werden bemachtigd, al kon dit gezien de toeneming van het aantal waarnemingen in de laatste jaren wel worden verwacht. Immers wouwen zijn voor een deel aaseters al is hun jachtwijze zeer verschillend van die van de Buizerd (Buteo buteo), die regelmatig en gedurende een groot deel van het jaar in kraaienkooien wordt gevangen waarvan ik er van 1972 tot en met de eerste helft van 1982 in totaal 136 heb geringd. Hoewel in 1977 een paartje Rode Wouwen met succes in Twente heeft gebroed zijn er in de omgeving van Ommen geen waarnemingen bekend die daar op wijzen. Gepaarde vogels in de broedtijd zijn nog niet gezien, wel enkelingen, die waarschijnlijk nog niet geslachtsrijp waren. Volgens de kaarten 27 en 28 van Rheinwald (1977) ontbraken beide soorten ook als broedvogel in 1975 in het deel van West-Duitsland, dat aan Noordoost-Overijssel grenst.