Hoewel geleidelijk meer en meer fabrieken en bedrijfjes verrijzen en de horizon geheel versierd raakt met raffinagekolommen, opslagtanks, schoorstenen en walkranen, broedt de Scholekster nog steeds in het Amsterdamse haven- en industriegebied. Het is nu zelfs in vele gevallen al zo, dat zij er nog broeden dank zij activiteiten van de mens. Oude opgespoten velden, waaraan (nog) niet verder gewerkt is, raken namelijk zo sterk begroeid, dat zij ongeschikt beginnen te worden. De Scholekster broedt dan nu ook meer op en bij fabrieksterreinen, langs wegen en spoorbanen en misschien zelfs op de daken van sommige bedrijfsgebouwen. Zij zijn veelal geheel aan passerend (bedrijfs)verkeer gewend, zodat ze hun broedsel veel minder gauw alleen laten dan bij veel minder ingrijpende verstoringen in meer natuurlijke gebieden het geval is. Ondanks alle verstoringen, die toch nog optreden en ondanks de aanwezigheid van vele predatoren, zoals kraaien, Eksters, Wezels en vooral Bruine Ratten, komen opmerkelijk veel broedsels toch nog goed tot hun recht. Enkele jaren geleden kon van één broedsel zelfs worden vastgesteld, dat niet alleen de vier eieren uitkwamen (drie-legsels zijn ook bij Amsterdam in de meerderheid), maar dat ook alle vier jongen het vliegvaardige stadium bereikten! Dit is op zichzelf een unicum en zou, indien frequent voorkomend, bepaald tot een bevolkingsexplosie leiden.