Voor het eerst is de avifauna van Drenthe in één boek samengevat. Gegevens over de vogelbevolking van deze provincie zijn lange tijd bijzonders schaars geweest. Ruim vijf jaar geleden maakten een aantal personen de eerste plannen voor de samenstelling van deze avifauna. Onderzoeken werden opgezet, dagboeken, boeken en tijdschriften werden doorgewerkt. Dit boek moet mensen de ogen openen voor het snelle tempo, waar in Drenthe landschappelijke veranderingen optreden. Bovendien werd bereikt dat niet alleen gegevens konden worden verzameld voor het atlasproject, maar in het bijzonder ook dat de werkzaamheden van de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe ten behoeve van dit boek veel vogelaars in Drenthe konden mobiliseren.