Het Coördinatie Comité voor bescherming van Vogels (CCBV) heeft in 1981 een kleurenposter uitgegeven, met als titel 'Beschermde dieren’, vragen eerbied voor zichzelf en hun thuis: de natuur’. Deze uitgave boekte een groot succes bij scholen, natuurverenigingen en particulieren. Binnen één jaar zijn er 25.000 stuks verspreid over heel Vlaanderen. Het 25.000-ste exemplaar werd begin juli 1982 te Antwerpen overhandigd aan de Stichting Leefmilieu, om twee verschillende redenen. En wel omdat de poster via die stichting gedurende enkele maanden op alle kantoren van de Kredietbank werd opgehangen en als dankbetuiging voor het reeds jarenlang financieel steunen van jongerenactiviteiten ten bate van de natuur. De poster en een bijbehorend informatieblad kan nog steeds besteld worden bij het CCBV, Durentijdlei 14, 2130 Brasschaat. De prijs bedraagt Bfr. 50 per stuk en kost Bfr. 20 per stuk bij bestellingen van minimaal 20 exemplaren tegelijk. Verzendkosten en koker zijn bij de kosten inbegrepen.