Ook in 1982 organiseert de Stichting Het Vogeljaar weer de jaarlijkse fotowedstrijd, die een indruk moet geven van het kunnen van de Nederlandse en Belgische vogelfotografen. Foto’s van vogels op of bij hun nest zullen slechts voor beoordeling in aanmerking komen als zij ons iets kunnen leren omtrent het gedrag van de vogels. Van de in Nederland broedende vogels zullen geen opnamen worden gekozen van vogels, die in de 'Avifauna van Nederland' worden aangeduid met vrij schaars, schaars en zeer schaars tenzij duidelijk blijkt dat de opname niet in de broedtijd of bij het nest is gemaakt. Voor in België gemaakte foto’s geldt daarbij de 'Avifauna van België'.