De Nederlandse fruitteelt heeft vooral in deze eeuw een opvallende gedaantewisseling ondergaan. De grote statige bomen van de fruitweiden rond de boerderijen hebben plaats gemaakt voor de minibomen in gespecialiseerde fruitbedrijven. Even opvallend is de toename in aantal bomen per hectare geweest; van minder dan 100 hoogstammen rond de eeuwwisseling tot enkele duizenden kleine 'spillen' nu. De bedoeling van onderstaand verhaal is deze ontwikkeling samen te vatten. De niet fruit-teler krijgt daardoor misschien inzicht in en begrip voor deze ontwikkeling, die zoveel landschappelijk fraaie boomgaarden deed verdwijnen.