In 1978 is de broedvogelbevolking van Groot en Klein Westerhout, een traditioneel fruitteeltgebied nabij Geldermalsen, nauwkeurig geïnventariseerd. Het gebied is circa 90 ha groot en naast laagstamboomgaarden komt nog een kleine oppervlakte hoogstam- en struikboomgaard voor. De gegevens zijn bewerkt om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen broedvogels en de omgevingsfactoren begroeiing en beheer. Er wordt van uitgegaan dat vooral deze factoren de verschillen in verspreiding van de vogels veroorzaken.