Hoogstamboomgaarden behoren tot een van de bekende Zuidlimburgse landschapselementen. In enkele van die boomgaarden is van 1969-1980 onderzoek gedaan naar de soorten en aantallen broedvogels. De oppervlakte van het onderzochte complex beslaat circa 5 ha, het ligt tegenover het Eijsderbos (Moerslag, gemeente Sint Geertruid).