Het gebied van de grote rivieren staat wijd en zijd bekend als ’het’ fruitteeltcentrum van Nederland. Door de gunstige bodemgesteldheid leent de streek zich bij uitstek voor de teelt van appels, peren en kersen. Vanouds her vormt fruitteelt dan ook een van de belangrijkste middelen van bestaan voor de agrarische bevolking. Maar niet alleen in economisch opzicht vervult het boomgaardenareaal een belangrijke rol in de regio. Landschappelijk nemen de fruitaanplantingen een niet weg te denken plaats in het rivierengebiedpanorama in hetgeen in sterke mate tot uitdrukking komt in de, tot ver buiten de landsgrenzen bekende, bloesemtochten in het voorjaar.