Het is een bekend gegeven dat de hoogstamboomgaard in snel tempo uit ons landschap verdwijnt. Om aan te geven hoe groot die achteruitgang wel is, hebben wij in december 1981 de hoogstamboomgaarden in het Maasdal rond Eijsden en Gronsveld (Zuid-Limburg) in kaart gebracht (fig.1). Ter vergelijking het zelfde gebied, maar dan de situatie zoals die in 1953 was. (fig.2). De figuren spreken voor zich.