In de loop van de periode, dat wij ons met dit speciale nummer hebben beziggehouden, is er enige litteratuur aan ons bekend geworden. Hiervan hebben wij voor lezers en gebruikers van dit nummer een lijstje gemaakt. Het is geenzins volledig, maar wellicht een basis voor een uitgebreidere lijst. Misschien brengt het bovendien andere vakgroepen dichter bij onze vogels en de ornithologie. Met medewerking van D.A. Jonkers verkregen wij tevens een lijstje litteratuur van uiteenlopende buitenlandse titels. Deze artikelen hebben wij hieronder afzonderlijk op alphabetische volgorde voor u laten afdrukken.