Naar aanleiding van het artikel van collega K.H. Voous: De Aalscholvers van Lelystad:’ toetssteen van milieubeleid’ wil ik graag enkele opmerkingen maken, in de eerste plaats over de maatregelen die in 1981 zijn genomen bij de viskwekerij van de OVB te Lelystad. In mei 1981 is op het departement van CRM overleg gepleegd naar aanleiding van de ernstige schade die in april was ontstaan door massaal bezoek van vissende Aalscholvers.