Lang heeft de redactie van 'Het Vogeljaar' nagedacht over een nieuwe formule, waarbij de doelstelling, het bevorderen en stimuleren van een verantwoorde vogelfotografie vooropstond. U zult zich wel afvragen wat dit met de nieuwe formule te maken heeft. Welnu, in vele eerdere jury-rapporten van onze vogelfotoparade is gewezen op het belang van de zwart-wit fotografie. Deze legt namelijk de basis voor een goede techniekontwikkeling voor de vogelfotograaf. Met name het scherpte-aspect speelt bij het zwart-wit werken een grote rol, in de kleurenfotografie, met name bij het maken van kleurendia's, wordt dit aspect wat meer naar de achtergrond gedrongen. De goede kleurenfilms en het licht van een halogeenlamp in de projector verdoezelen vaak de kleine foutjes van het bereikte resultaat. Bovendien kan de vogelfotograaf na het maken van de dia’s weinig meer aan beeldopbouw, uitsnede en dergelijke veranderen. Dit creatieve moment is wel heel goed mogelijk binnen het eigene gebied van de zwart-witfotografie.