In 1957 verscheen onder de titel 'Pleisterplaatsen van Kraanvogels in Nederland’ een publicatie van Braaksma over zijn onderzoek naarde vaste rustplaatsen van Kraanvogels. De reden voor dit onderzoek was gelegen in de geconstateerde, snelle achteruitgang van het aantal en de uitgestrektheid van heiden en hoogvenen in het zuiden en oosten van het land. Deze terreinen waren van belang voor de Kraanvogels en herbergden 10 – 20 vaste pleisterplaatsen. Doel van het onderzoek: indien nodig te kunnen komen tot een weloverwogen voorstel van kraanvogelreservaten. Inmiddels zijn wij vijfentwintig jaar verder en in Nederland resteert slechts een viertal pleisterplaatsen, waarvan enkele bovendien binnen zeer korte tijd ook nog zullen verdwijnen. Al met al zijn er in deze periode met de pogingen tot behoud van pleisterplaatsen dus weinig resultaten geboekt!