Lezers van dit blad weten wel dat Kraanvogels hun broedgebied hebben in Zweden, Finland, de oostelijke zijde van de Oostzee en verder naar het oosten tot ver in Siberië toe. Het lijkt een groot gebied, maar dit areaal is disjunct, dat wil zeggen versnipperd. Het biotoop wordt gevormd door uitgebreide moerassen met een hoge en ruige vegetatie en liefst veel open water. Zulke gebieden komen bepaald niet aaneengesloten voor. De populatie is daardoor versnipperd en kwetsbaar: Kraanvogels zijn geen cultuurvolgers. Tijdens hun trek naar Zuid-Azië en Noord- en Oost-Afrika willen ze bij ons wel doortrekken in het oosten van ons land. We kunnen ze verwachten vanaf half augustus tot in november en op de terugweg van eind februari tot begin april. Maar dan altijd in kleine aantallen.