In ’De Limburger’ van 7 augustus 1982 verscheen een bericht uit Valkenburg, waarin wordt gemeld dat het vangen van Huismussen door Limburgse boeren in het Duitse grensgebied de vogelliefhebbers heeft aangezet tot massale protesten. Op het bericht (zie ook 'Het Vogeljaar’ 30(3): 160) dat een aanval op de Huismussen is begonnen, omdat ze schade zouden aanrichten aan de graangewassen is men direct ingehaakt. Franz-Josef Peters van de afdeling Ubach-Palenberg van de Duitse Bond tot Bescherming van Vogels is des duivels over, deze, volgens hem, ontoelaatbare vangpraktijken. Hij heeft het hoofdbestuur van de Duitse organisatie verzocht om bij de Nederlandse ambassadeur in Duitsland te protesteren tegen het opruimen van Huismussen. Ook wil men nagaan of tegen het Staatsbosbeheer gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. Zusterverenigingen uit de grensstreek zijn eveneens opgeroepen om te protesteren. Peters noemt de aanval op de Huismussen ronduit vogelmoord. 'Onvoorstelbaar. Wanneer het de boeren slecht gaat hebben de Huismussen het gedaan’. zo zeggen ze.