De vogelwachten 'Het Duumpje’ en ’De Steltkluut', beide in Zeeuwsch-Vlaanderen, zijn bezig aan de voorbereiding van een nieuwe avifauna over dit gebied. De periode die beschreven gaat worden is 1- 1-’68 – 31-12-’82.