Het ’grosze’ heeft geen betrekking op de omvang van het boek, maar op de inhoud er van en wat dat betreft is het woord goed gekozen. Het is een omvangrijke populair-wetenschappelijke verhandeling van de vogeltrek in al zijn facetten. De huidige stand van de wetenschap wordt er uitvoerig in behandeld, waarbij onder meer de oriëntatie en de navigatie bij dag en nacht over duizenden kilometers, non-stop vluchten over onbekende gebieden en de exact juiste aankomst op de broedplaatsen aan de orde komen. De gave om niet alleen de broedplaatsen maar ook de overwinteringsgebieden in de tropen terug te vinden, een gegeven waarmee elke ringer wel eens geconfronteerd wordt, wordt eveneens besproken.