Onze dertigste Jaargang is aan het eind van 1982 volbracht. Dertig jaar hebben wij ons ingezet om vogelstudie en vogelbescherming in de breedste zin van het woord te bevorderen en te stimuleren. De resultaten daarvan zien wij gelukkig dagelijks om ons heen en daarom willen wij daar op de zelfde voet mee doorgaan. De invloed die ’Het Vogeljaar’ in de achter ons liggende dertig Jaar, zowel op de bescherming als op de studie van de vogels, heeft gehad en nóg heeft is groot. Velen durven en willen dat weliswaar niet beamen, maar gelukkig hebben wij daarvan dagelijks de bewijzen. Als men de tekst van die dertig jaargangen eens doorbladert dan weerspiegelt die heel duidelijk de gebeurtenissen op ons gebied in die lange periode. Meningen verscherpten of wijzigden zich wat, interessen verschoven of pasten zich aan. Wat betreft de bescherming van de vogels hebben zich in de loop van die jaren toch vreemde gebeurtenissen voorgedaan. Hoe ver zijn wij nu gekomen? De Spreeuw, eens in ons land gehuldigd en beschermd, is nu weer totaal onbeschermd. De voor uitsterven behoede Aalscholvers zouden haast weer bejaagd mogen worden. De beschermde Haviken en Buizerden worden her en der belaagd en met scheve ogen bekeken. Ja zelfs openlijk aangeklaagd.