’Eigenlijk heb ik het altijd als een geweldige blamage voor ons land gevoeld, dat er nimmer enige aandacht is besteed aan de Nederlander Johannes Gerardus Keulemans, die aan het eind van de vorige eeuw ’s werelds grootste vogelschilder is geweest’, zegt Jan Coldewey (64), oud-directeur van de Koninklijke Bussink Deventer Koek Fabriek, als ik met hem spreek over het pas verschenen, exclusieve in het Engels geschreven, boek over deze internationaal bekende en beroemde vogelschilder, dat hij samen met de achterkleinzoon dr. Tony Keulemans (52), thans woonachtig in Melbourne, uitgaf. Geen enkel internationaal tijdschrift besteedde ooit enige aandacht aan het werk van Keulemans. Alleen prof. dr. E.D. van Oort besteedde in 1912 enkele regels aan hem in ’Ardea’, het tijdschrift van de toenmalige Nederlandsche Ornithologische Vereeniging.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Jaap Taapken. (1983). Beroemd Nederlands Vogelschilder uit de vergetelheid gehaald! ’s Werelds grootste vogelschilder, Johannes Gerardus Keulemans (1842-1912), uit het eind van de 18e eeuw. Het Vogeljaar, 31(1), 7–10.