De Rode Wouw is bij ons een doortrekker in zeer klein aantal, doch de laatste jaren worden ze steeds vaker waargenomen. In 1982 zag ik de eerste Rode Wouw op 9 mei. Op 19 mei gingen de heer P. Moonen en ondergetekende naar een sperwerhorst kijken, dat vijf eieren bevatte en waaruit later ook vijf jongen uitvlogen. Daarna bezochten wij een bos in de directe omgeving om te kijken of de Buizerd daar nog steeds broedde. Het bos bestaat uit dikke, hoge eikenbomen, van 80 á 100-jarige leeftijd, met een dichte ondergroei van bramen en andere doornige struiken. Aan drie zijden wordt het bos omgeven door weilanden en aan één kant sluit het aan bij een ander bos. Bij aankomst zagen wij één Buizerd en twee Rode Wouwen. Toen vernam ik dat er hier al twee maanden een Rode Wouw huisde en dat er hier begin mei zes exemplaren zouden zijn waargenomen. In dit bos zaten, na later bleek, drie nesten. Eén oud en een nieuw nest van een Buizerd en een nest van een Rode Wouw. Het laatstgenoemde zat helemaal in de top van een Eik en was ’versierd’ met stukken zwart plastic, die ik naderhand ook aantrof langs de bosrand.