In ’Het Vogeljaar’, jaargang 28 (4) 1980, las U op bladzijde 177-182 een eerste en uitvoeriger artikel over bovengenoemd onderwerp. Hoewel de volgorde van dat artikel in onjuiste – en daarmee onlogische – volgorde werd afgedrukt, is hopelijk de bedoeling en resultaten tot en met 1979 van bedoeld onderzoek voor de geïnteresseerde lezer voldoende duidelijk overgekomen. Ter opfrissing, en als aanloop naar de behandeling van de resultaten in dit artikel, volgt nogmaals een korte beschrijving van de bevindingen tot en met 1979.