Nederlandse vogelaars die hun vacantie willen doorbrengen in het Oostenrijkse Oost-Tirol, kunnen het komende voorjaar het nuttige met het aangename verenigen. Momenteel woedt daar namelijk een strijd om de totstandkoming van een nationaal park. In een land, waar de natuurbescherming nog in de kinderschoenen staat, tracht een groepje amateur-ornithologen uit Lienz en directe omgeving, zoveel mogelijk harde gegevens te verzamelen. Dit om een gaaf nationaal park een zo groot mogelijke kans van slagen te geven. Want biotoopbescherming is nog altijd de beste natuurbescherming. Alle beschikbare waarnemingen -zowel oud als nieuw- uit het gebied zijn daarom uiterst welkom.