Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Het Vogeljaar te feliciteren met het thema-nummer over boomgaarden (Het Vogeljaar 30 (5)-1982). Het is een goed en helaas broodnodig initiatief, immers maar al te vaak worden boomgaarden en dieren die er in leven de dupe van onbekendheid of eenzijdige vaak puur economische maatregelen. Het artikel ’Hoogstamboomgaarden, bacterievuur en vogels’ van C.A.R. Meijneke trok echter mijn bijzondere aandacht. Met name het verhaal van de proeven met Spreeuwen waarbij onder laboratorium-omstandigheden levenskrachtige bacterievuur (Erwinia amylovora) is geïsoleerd. Op mijn verzoek kreeg ik van de auteur enkele van zijn bronnen toegezonden, waarvoor ik hem bij deze dank. Mij lijkt het verband tussen vogelmigratie en verspreiding van bacterievuur overbelicht. Er zijn in dit verband tal van andere mogelijkheden te noemen waardoor bacterievuur zich zou kunnen verbreiden: zoals de mens met zijn gereedschappen, insekten, wind, neerslag.