Het vervormen van biologische informatie wordt tot op heden door weinigen beschouwd als een vorm van milieuaantasting. Dit is niet terecht: als mens verliezen wij mogelijk indicatoren over de kwaliteit van onze omgeving. Een sprekend voorbeeld van het vervormen, c.q. vervalsen van biologische informatie is de aanplant van boomsoorten die tegen een bepaalde hoeveelheid of soort luchtverontreiniging zijn bestand. De argeloze burger meent te leven in een prettige, betrekkelijk schone omgeving – het decor is immers groen. In plaats van zinvolle, zintuiglijke informatie ontstaat hier schone schijn. Het niet in staat zijn om de vervalsing te signaleren is één van de redenen waarom het vervormen van biologische informatie zo zelden wordt genoemd als het om de aftakeling van de kwaliteit van de bossen gaat.