Het belang van spechten in boslevensgemeenschappen is reeds lang bekend. Veel holbewoners hebben zich in hun ontwikkelingsgeschiedenis aan de aanwezigheid en eigenschappen van door bepaalde spechtensoorten gebouwde nest- en slaapholen aangepast. Groot is de invloed van spechten op de afbraak van dik dood hout. De spechten zelf zijn sterk gebonden aan eigenschappen van het bos die typisch zijn voor natuurlijk bos maar in productiebos geheel of gedeeltelijk ontbreken. Het gebruik en de afhankelijkheid van kenmerkende boselementen en – structuren als grote bomen, dood hout, open plaatsen en de menging van elementen bepalen het aantal en het verspreidingspatroon van veel bosbewoners. De invloed op de groep der Europese spechten is onderwerp van onderstaand artikel.