Allerlei activiteiten bedreigen de rust in het buitengebied en zijn er ook de oorzaak van dat aldaar verblijvende vogels regelmatig verstoord worden. In sommige gevallen is het vrij gemakkelijk om hier iets aan te doen. Immers, wanneer de verstoringen teweeggebracht worden via land of water dan kan door het afsluiten van het terrein of het instellen van een vaarverbod soms een acceptabele situatie bereikt worden. Veel moeilijker wordt de zaak echter ten aanzien van verstoringen, die vanuit dé lucht plaatsvinden. In de regel heeft namelijk de eigenaar of beheerder van een terrein totaal geen zeggenschap over het gebruik van het luchtruim bóven dat terrein.