Vrije Vogelreservaten zijn geboren uit een idee van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, kortweg ’Vogelbescherming’. Het doel was te komen tot een erkenning van privé-natuurgebieden om zo een zekere bescherming te geven aan terreinen en terreintjes die -nog- geen officiële status hebben. Na verloop van tijd bleek, dat hier en daar de begrippen ’vogelreservaat’ en ’vogelbroedterrein’ devalueerden, doordat soms erg gemakkelijk één van beide predikaten aan een terrein werd gegeven. Dit was voor Vogelbescherming aanleiding om over te gaan tot een herwaardering van de Vrije Vogelreservaten. Vogelbescherming heeft hiertoe uitgangspunten omschreven op grond waarvan aan een terrein het predikaat ’vogelreservaat’ of ’vogelbroedterrein’ kan worden toegekend.