André Bourgonje (Zaanstraat 34, 4535 GK Terneuzen) maakt melding van een broedgeval van de Kleine Plevier in april 1982 op een gebouw op het Dow-terrein te Terneuzen. Er kwamen drie jongen uit. Het broeden van Kleine Plevieren op daken werd ook in België vastgesteld. Zie ook ’De Steltkluut’ 13 (2): 53-54.